Nadácia TV JOJ

CVI: V Bratislave otvorili Centrum včasnej intervencie pre novorodencov

 http://nadacia.joj.sk/fileadmin/user_upload/galeria/08_GALERIA_2012/Logo_Nadacia_TV_JOJ_2011_web.jpgCentrum včasnej intervencie je kolískou, je oporou pre všetky rodiny s deťmi, ktoré oporu potrebujú. Rodina pre nás predstavuje silu, energiu v ktorej sa o jej silné stránky možno oprieť a slabé stránky je potrebné prijímať, rešpektovať a posilniť. 

Dlhodobý trend ukazuje, že počet predčasne narodených detí sa štatisticky zvyšuje. Najohrozenejšou skupinou sú novorodenci s pôrodnou hmotnosťou pod 1500 g. V novorodeneckom veku umiera 55% týchto detí, alebo prežíva s vážnymi vývinovými poruchami. Odborníci z rezortu zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí sa spájajú do komplexných tímov, aby poskytli podporu rodičom a ich deťom v čo najrannejšom období vývinu. Po Žiline a Prešove vzniká už aj v Bratislave Centrum včasnej intervencie (CVI), ktoré je pomocnou rukou pre rodičov so zdravotne znevýhodnenými deťmi.Ambasádorkou CVI a členkou správnej rady je aj Andrea Belanyiová.

Služby CVI Bratislava sú určené rodinám a ich deťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím od narodenia do 7 rokov veku. Je to obdobie intenzívneho vývinu dieťaťa, výnimočnej plasticity a kompenzačných schopností mozgu a zároveň obdobie mimoriadnej účinnosti akejkoľvek terapeutickej a výchovnej intervencie.

Poradcovia Centra včasnej intervencie sú tu pre rodinu, aby ju podporovali v jej prirodzenom prostredí, preto pracujú hlavne v rodine, aby spolu s rodinou hľadali a objavovali odpovede na otázky neobyčajného rodičovstva, ktoré život prináša.

Viac na webe: http://centravi.sk/bratislava/

 

Zdroj: Gabriela Richnavská, centravi.sk

Nadácia TV JOJ

Pomáhame tým, ktorí sa snažia

 

 

Copyright © 2008 - 2016 Nadácia TV JOJ. Všetky práva vyhradené.