Darovane Vianoce

Darované Vianoce s Petrom

Prečo som si vybral práve rodinu Kotschových z Tatranskej Kotliny? Myslím, že v bežnom živote by sme mali všetci dokázať byť k sebe obzvlášť milí, pozorní a snažiť sa pomôcť jeden druhému. Pán Kotsch spolu so svojimi synmi je takým človekom, ktorý sa snaží pomáhať iným, aj keď sám nemá niekedy pre seba. Život mu však nadelil ťažký údel - jeho manželka a mamička troch synov pred niekoľkými rokmi 13. decembra umrela - odvtedy to chlapci nemali šťastné a veselé, keďže sa s tým sami ťažko vyrovnávali a potrebovali aj pomoc psychológa. Najviac to zasiahlo práve najmladšieho dominika, ktorý mal vtedy iba 3 roky a ešte nerozprával - ako hovorí sám otec, dodnes s ním musí chodiť k psychológovi a logopedičke. Na Vianoce vždy dostávali len minimum vecí, max. nejaké topánky, no na slušnosti a skromnosti im to neubralo. Keď prišla možnosť pomoci od anonymného darcu z východu Slovenska, prišli mi na rozum práve oni, hlavne z dôvodu, že ide o rodinu, ktorej život tak veľmi veľa vzal a iba málo dal - žijú prakticky na hranici hmotnej núdze. Vďaka jeho štedrému daru sme im dokázali nakúpiť oblečenie, hračky, školské pomôcky, domáce potreby a rôzne iné užitočné veci, za čo by som sa mu aj ja chcel touto cestou poďakovať.

Zdroj: Peter Dzurilla