floorball-SK-liga-vyzva-main

Športový projekt pre základné školy a 8-ročné gymnáziá

Oficiálny názov projektu pre školský rok 2017/2018 je "floorball SK LIGA". Organizátorom je Nadácia TV JOJ. Projekt pozostáva z troch fáz - okresných mini líg, krajských turnajov o pohár konkrétnej florbalovej superstar (účasť na tomto šampionáte si vybojujú školy víťazstvom vo svojej okresnej mini lige) a celonárodného finálového turnaja víťazov jednotlivých krajských šampionátov.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU ...

Na pokyn Nadácie TV JOJ sa prvé zápasy okresných mini líg začnú hrať v októbri 2017 a podľa individuálne Nadáciou TV JOJ schválených časových rozpisov odohrajú do konca februára 2018 školské tímy 3 "domáce" zápasy a 3 zápasy u súperov - tzv. každý s každým plus odveta. Výsledné poradie tímov a víťaz okresnej mini ligy sa určuje po odohratí všetkých 6-tich zápasov.

Zápasy sa môžu hrať po dohode škôl v konkrétnej okresnej mini lige počas vyučovania, po vyučovaní alebo počas víkendu.

Tzv. domáce zápasy a zápasy u súpera sa môžu odohrať aj turnajovým spôsobom v prípade, že sa na tom školy v konkrétnej mini lige dohodnú a to z organizačných, cestovných, finančných, či časových dôvodov. Podstatné je, aby mužstvá odohrali spolu 6 zápasov s každým z 3 súperov po dva zápasy.

V apríli 2018 sa podľa Nadáciou TV JOJ schválených termínov uskutočnia krajské turnaje o pohár florbalovej superstar, pričom víťazi krajov postupujú na celonárodný finálový turnaj. Pravidlá krajských turnajov zverejní Nadácia TV JOJ minimálne 3 mesiace pred ich konaním.

Termín a miesto celonárodného finále, ktoré nasleduje po odohratí všetkých krajských turnajov, oznámi Nadácia TV JOJ najneskôr 3 mesiace pred jeho konaním. V rovnakom termíne zverejní Nadácia TV JOJ pravidlá celonárodného finálového turnaja.

KTO SA MÔŽE DO OKRESNEJ MINI LIGY PRIHLÁSIŤ?

Družstvá žiakov a žiačok 2. stupňa základných škôl alebo 8-ročných gymnázií, pričom vek hráča k 1.9.2017 je maximálne 15 rokov vrátane. Počet členov družstva je ľubovoľný, minimálne však taký, aby bolo družstvo schopné hrať oficiálne zápasy. Členom družstva konkrétnej školy môžu byť iba žiaci, ktorí túto školu počas školského roka riadne navštevujú. Škola musí do okresnej mini ligy prihlásiť družstvo chlapcov a súčasne aj družstvo dievčat. Tie budú hrať oddelené okresné mini ligy - teda mini ligu chlapcov a mini ligu dievčat.

AKO A DOKEDY SA MÔŽU ŠKOLY DO OKRESNEJ MINI LIGY PRIHLÁSIŤ?

Veľmi jednoducho. Na emailovú adresu floorballskliga@centrum.sk nám obratom, najneskôr však do 15.9.2017 pošlite vo formáte WORD:

1., Názov školy, názov mesta/obce a názov okresu, v ktorom sa škola nachádza

2., Meno, email a tel. číslo učiteľa, ktorý povedie tím chlapcov a ktorý povedie tím dievčat.    

3., Predpokladanú súpisku chlapcov a dievčat, ktorí budú reprezentovať školu v okresnej mini lige.

4., V súpiske chlapcov a dievčat musí byť okrem mena a priezviska uvedený aj dátum narodenia, kvôli kontrole vekového limitu hráčov.

Dôležité upozornenie! Keďže v šk. roku 2017/2018 v rámci 1 okresnej mini ligy môžu súťažiť maximálne 4 školy, po naplnení tímami ďalšie žiadosti o účasť v konkrétnej okresnej mini lige z organizačných dôvodov neprijímame. Rovnako tak nevytvárame okresnú mini ligu v okrese, kde sa neprihlási dostatočný počet škôl, teda 4. V ďalších šk. rokoch sa však situácia môže zmeniť a preto veríme, že nám zachováte priazeň.  

NA AKOM IHRISKU SA BUDE OKRESNÁ MINI LIGA HRAŤ?

Štandardné rozmery IFF ihriska sú 40x20m, pričom ihrisko je ohraničené autorizovanými mantinelmi. Každá škola však zorganizuje svoj domáci zápas okresnej miniligy na takom ihrisku, ako jej umožňujú priestorové možnosti domovskej telocvične. Ak sú rozmery ihriska neštandardne malé a oba tímy, ktoré na zápas okresnej mini ligy nastúpia, súhlasia, zápas sa môže hrať aj bez mantinelov. Dôležité však je, aby sa zápasy hrali so štandardným bránkami pre florbal, teda 160 x 115 cm.

Krajský turnaj sa bude hrať na ihrisku s vopred určenými minimálnymi rozmermi a s autorizovanými mantinelmi, rovnako tak aj celonárodný finálový turnaj. Minimálne rozmery ihriska pre krajský turnaj a celonárodný finálový turnaj oznámi Nadácia TV JOJ minimálne 3 mesiace pred dátumom konania turnaja.

KOĽKO HRÁČOV BUDE HRAŤ ZÁPAS?

Počas zápasu sú na hracej ploche vždy 5 hráči a jeden brankár. Striedanie hráčov družstva sa uskutočňuje ľubovoľne počas hry, vždy hráč za hráča, ako na hokeji. Mužstvo môže mať na zápasovej súpiske maximálne 20 hráčov, pričom minimálne 2 z nich musia byť brankári.

AKO DLHO BUDE TRVAŤ 1 ZÁPAS OKRESNEJ MINI LIGY?

Zápas okresnej miniligy sa bude hrať 2x15 minút hrubého času, teda bez zastavovania času pri prerušení hry. Polčasová prestávka je max. 5 minút. V prípade nerozhodného výsledku sa uskutočnia vždy po 3 samostatné nájazdy až do chvíle, kedy prvá, resp. druhá, resp. tretia až x-tá ukončená séria nájazdov neurčí víťaza zápasu. Samostatný nájazd realizuje vždy iný hráč tímu, t.j. nie je povolené, aby 1 hráč realizoval viac ako 1 samostatný nájazd na brankára. Takto sa postupuje až do vystriedania všetkých hráčov, potrebných pre nájazdy. V prípade, že tím nemá dostatočný počet hráčov ako súper a nájazdy už realizovali všetci hráči tímu, ďalší nájazd môže realizovať opäť hráč, ktorý bol v poradí prvý.

AKO BUDEME BODOVAŤ VÝHRY, ČI VÍŤAZOV ZÁPASOV PO PREDĹŽENÍ?

Víťaz zápasu získava v riadnom hracom čase 3 body. V prípade remízy získava mužstvo, ktoré zvíťazilo po samostatných nájazdoch 2 body a mužstvo, ktoré prehralo zápas po samostatných nájazdoch získava 1 bod. Mužstvo, ktoré prehrá zápas v riadnom hracom čase nezískava žiaden bod.

ČO V PRÍPADE, AK DRUŠTVÁ NEODOHRAJÚ ZÁPAS V STANOVENOM TERMÍNE?

Ak družstvo nie je schopné nastúpiť na zápas v dohodnutom termíne, oznámi svojmu súperovi písomne (emailom) a v dostatočnom časovom predstihu (min. 3 pracovné dni), svoju neúčasť. Obe družstvá sa v čo najkratšom čase dohodnú na náhradnom termíne tak, aby neohrozili ďalší priebeh ligy a zápasy, ktoré majú odohrať so svojimi súpermi. Toto pravidlo platí aj pre školy, ktoré svoje zápasy budú hrať so súpermi tzv. turnajovým spôsobom.

V prípade, že družstvo podľa stanovených pravidiel nenastúpi na zápas alebo svoju neúčasť dostatočne včas neoznámi súperovi, kontumačne prehráva zápas výsledkom 0:3 v prospech súpera, ktorému zároveň budú v tabuľke pripísané 3 body za víťazstvo.

V prípade, že obe družstvá nenastúpia na zápas v stanovenom termíne a nedohodnú sa ani na náhradnom termíne zápasu, ktorý sú povinní oznámiť Nadácii TV JOJ, zápas sa považuje za zrušený a obom družstvám bude do tabuľky pripísaných 0 bodov za zápas.

KTO POSTUPUJE Z OKRESNEJ MINI LIGY?

Jasné, že víťaz ... V prípade rovnosti bodov (po odohratí všetkých zápasov okresnej mini ligy) však rozhodujú o konečnom víťazovi okresnej mini ligy tzv. pomocné kritéria v nasledujúcom poradí: 1. vzájomný zápas, 2. rozdiel skóre, 3. viac strelených gólov, 4. menší počet inkasovaných gólov. V prípade, že ani tieto pomocné pravidlá jednoznačne neurčia víťaza okresnej mini ligy, mužstvá s rovnakým počtom bodov odohrajú rozhodujúci zápas o postup na krajský turnaj.

ZAPISOVANIE VÝSLEDKOV A HRÁČSKE ŠTATISTIKY ...

Výsledky zápasov, súpisky, mená autorov gólov a prihrávok na góly bude do on-line systému Coach Rufus zapisovať vždy učiteľ z "domáceho" družstva. Coach Rufus má však aj mnohé ďalšie skvelé funkcie. Vďaka Nadácii TV JOJ ich školy, zapojené do floorball SK LIGY, získajú na celý školský rok 2017/2018 zdarma.

KRAJSKÝ ŠAMPIONÁT O POHÁR FLORBALOVEJ SUPERSTAR ...

Veru tak ... 4 víťazi okresných minilíg - chlapci a 4 víťazi okresných minilíg - dievčatá, postupujú na krajský šampionát o pohár slovenských florbalových superhviezd.

Bratislavský kraj bude bojovať o Pohár Martina Kuboviča, v Banskobystrickom kraji ponesie Pohár meno Tomáša Regulyho, v Košickom kraji na hráčov/čky čaká Pohár Lukáša Řezaninu, Nitriansky kraj prinesie súboje o Pohár Romany Janegovej, do Trnavského kraja prinesieme Pohár Martina Grlického, Žilinský kraj sa môže tešiť na Pohár Lucie Košturiakovej, Trenčiansky kraj si zmeria sily o Pohár Juraja Matejku a v Prešovskom kraji to bude Pohár Martina Joščáka ... husté, čo poviete? :-) 

VEĽKÉ CELOSLOVENSKÉ FINÁLE NA MEGA TURNAJI ...

Prekvapenie, o ktorom sa bude veľa hovoriť. Spájame sa s najprestížnejším turnajom na Slovensku. Ďalšie informácie prinesieme najneskôr 3 mesiace pre celonárodným finálovým turnajom.

NA KOHO SA MÁM V PRÍPADE OTÁZOK O PRIEBEHU PROJEKTU OBRÁTIŤ?

Kontaktujte nás kedykoľvek to budete potrebovať. Aby sme tak rozsiahlu komunikáciu zvládli, pošlite nám email na dresu floorball@centrum.sk a my sa s Vami čo najrýchlejšie spojíme. Ak to bude nutné a zanecháte nám svoje tel. číslo, budeme Vám volať. A aby sa nezabudlo ... floorball SK LIGA nájdete aj na facebooku!

Nadácia TV JOJ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočného záujmu pozastaviť realizáciu športového projektu.

Nadácia TV JOJ
Pomáhame tým, ktorí sa snažia