51907601_1547837212016204_8065958271334219776_n

Krajské turnaje floorball SK LIGA odštartovali: Poznáme prvých postupujúcich do finále

BRATISLAVA, 20.02.2019 - V Banskej Bystrici a Prešove sa začali prvé florbalové súboje o postup do celonárodného finále. V projekte floorball SK LIGA je zapojených viac ako 100 000 žiakov, z ktorých si tí najlepší vybojovali prvenstvá na krajských turnajoch.

Športová hala Dukla Banská Bystrica a Športová hala pri Hotelovej akadémii na Baštovej ulici sa na niekoľko dní naplnili žiakmi základných a stredných škôl a nadšenými športovcami Ozbrojených síl SR. Po vzájomných zápasoch sme spoznali prvé postupujúce tímy, ktoré sa stretnú na celoslovenskom finále v júny 2019 v Košiciach.

V Banskej Bystrici sa v kategórii „Základné školy – dievčatá“ na prvom mieste umiestnili žiačky zo ZŠ sv. Dominika Savia zo Zvolena, v kategórii „Základné školy – chlapci“ si prvenstvo vybojovali žiaci zo ZŠ L. Novomeského Lučenec. Projekt floorball SK LIGA otvoril tento rok svoje brány aj novým kategóriám. Medzi stredoškoláčkami sa najlepšie darilo študentkám z Gymnázia Ivana Kraska Rimavská Sobota a do finále postupujú v kategórii „Stredné školy – chlapci“ tiež študenti z rovnakého gymnázia.

„Novou kategóriou na turnajoch sú Ozbrojené sily SR. Sme veľmi radi, že vďaka projektu floorball SK LIGA sa nám úspešne darí prepájať atraktívne vojenské povolanie so športujúcimi žiakmi. Blahoželáme víťazom – VÚ 1355 Úrad hlavného lekára OS SR a VÚ 1115 Základňa nasadených KIS Ružomberok a tešíme sa na ďalší turnaj v Galante, kde spoznáme ďalšie postupujúce družstvo Ozbrojených síl do celoslovenského finále,“ povedal športový riaditeľ projektu Martin Kopejtko. Krajský turnaj v Banskej Bystrici bol realizovaný s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Z Prešovského kraja do celonárodného finále postupujú v kategórii „Základné školy – dievčatá“ žiačky zo ZŠ Ul. Komenského Snina a v kategórii „Základné školy – chlapci“ získali postup žiaci zo ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina. Medzi strednými školami bodovali študenti z Gymnázia Lipany, ktorí postúpili v oboch kategóriách. Vo finále uvidíme aj tretí tím Ozbrojených síl, ktorý získal prvenstvo na krajskom turnaji – VÚ 7945 Prápor RCHBO Rožňava. Krajský turnaj v Prešove sa konal s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja.

Floorball SK LIGA je celonárodný školský športový motivačný projekt pre žiakov ZŠ a SŠ. V druhom ročníku je do projektu zapojených viac ako 100 000 žiakov. Účasť v súťaži je pre školy bezplatná a prebieha v troch fázach. Zapojené školy medzi sebou odohrajú okresné kolá, z ktorých tí najlepší postúpia na krajské turnaje a z nich potom na celonárodné finále. Školy majú bezplatný prístup do aplikácie Rufus, ktorá im pomáha manažovať ich tímy a zároveň je garantom transparentných výsledkov a dokonalých štatistík. Projekt floorball SK LIGA sa koná pod záštitou Ministerstva​ školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pod záštitou Ministerstva obrany Slovenskej republiky a pod záštitou Slovenského zväzu florbalu.