DôLEžITý OZNAM

KRAJSKÉ TURNAJE FLOORBALL SK LIGA SA PRESÚVAJÚ NA INÝ TERMÍN

Krajské turnaje floorball SK LIGA Trnavského, Prešovského a Košického kraja sa presúvajú na náhradný termín. Ten bude známy po dohode s Mestami a organizátorskými klubmi potom, ako sa situácia ohľadom šírenia epidémie Korona vírusom upokojí.

Vzhľadom na to, že je s okamžitou platnosťou zastavené organizovanie akýchkoľvek podujatí v mestských športových halách, krajské turnaje floorball SK LIGA Trnavského, Prešovského a Košického kraja, plánované na 11.3., 17.-18.3. a 26.3. sa uskutočnia v náhradnom termíne.

S kompetentnými osobami na mestských úradoch aj s organizátorskými klubmi sme v spojení, sledujeme vývoj, a hneď ako sa epidemiologická situácia upokojí budeme hľadať náhradné termíny, v ktorých turnaje v Galante, Sabinove a Spišskej Novej Vsi odohráme.
 
So školami komunikujeme mailami, sledujte náš Facebook Floorball SK LIGA a stránky nadacia.joj.sk a skliga.sk, kde budeme informovať o nových termínoch a ďalšom postupe.
 
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa spoločné športové zážitky v budúcnosti!