Special Olympics Slovakia

Floorball SK LIGA otvára svoje brány aj pre intelektuálne znevýhodnených športovcov

Bratislava, 10.12.2020 Polarizovanie spoločnosti na zdravých a menej zdravých nemá v športe miesto. Najmä ak ide o deti. Nadácia TV JOJ sa preto hrdo hlási k inklúzií intelektuálne znevýhodnených športovcov v oblasti florbalu medzi žiakov základných škôl združených v projekte floorball SK LIGA.

Projekt floorball SK LIGA už štvrtý rok motivuje žiakov druhého stupňa základných škôl k pravidelnému športovaniu. Cieľom projektu je budovať medzi mladou populáciou zdravé životné návyky, učiť ich tímovej hre a princípom fair play, poukazuje na dôležitosť zapájania dievčat do športovania a vytvára podmienky pre nezabudnuteľné zážitky. Princípom projektu je florbalová liga organizovaná Nadáciou TV JOJ v spolupráci so spoločnosťou Team Management, ktorá je developerom a prevádzkovateľom unikátnej športovej aplikácie #RUFUS. V ročníku 2019/2020 sa do súťaže prihlásilo 165 škôl. Podmienkou zapojenia bolo vytvorenie chlapčenského aj dievčenského tímu na škole. Ligu odohralo 5500 žiakov.

Pripravovaný ročník floorball SK LIGY 2020/2021 bude mať výrazne charitatívne poslanie. Nadácia TV JOJ sa spojila s organizáciou Special Olympics Slovakia, ktorá poskytuje zázemie športovcom s intelektuálnym znevýhodnením. Do pripravovaného ročníka floorball SK LIGY sa tak budú môcť prihlásiť aj športovci so znevýhodnením a zmerať si sily so žiakmi základných škôl. „Myšlienka inklúzie je v súčasnej dobe mimoriadne dôležitá. Deťom je potrebné stále vysvetľovať a ukazovať, že aj keď sú niektorí trošku iní ako my, stále môžu byť našimi rovnocennými partneri nielen v športe, ale aj v bežnom živote. Veríme, že sa nám vďaka prepojeniu so Special Olympics Slovakia podarí dostať túto myšlienku medzi veľký počet škôl a žiakov, a prispejeme tak nielen k spoločensky prospešnému trendu inklúzie, ale podporíme aj vytvorenie nových, unikátnych priateľstiev,“ povedala Natália Konečná Báreková, manažérka projektu floorball SK LIGA.

Špeciálne olympiády Slovensko sú veľmi radi, že sa môžu zapojiť do takéhoto unikátneho projektu, kde inklúzia nie je len slovo ale plnohodnotné začlenenie intelektuálne znevýhodnených športovcov do kolektívu žiakov základných škôl. Pri športe ide samozrejme o športové výkony, ale šport je hlavne veľká emócia. Ide v ňom aj o získavanie priateľstiev, skúseností a každé preteky či každá súťaž je ten najlepší tréning. Myslím si, že spojenie floorball SK LIGY Nadácie TV JOJ so Špeciálnymi olympiádami Slovensko, posunie dopredu aj žiakov základných škôl, aj špeciálnych olympionikov povedala Martina Gogolová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou Covid 19 sa na spustenie ročníka 2020/2021 stále čaká. Prihlasovanie do floorball SK LIGY sa začne hneď, ako to pandemické opatrenia dovolia a športové súťaže na školách dostanú zelenú. Technickú podporu prihlasovaniu, a aj ďalšiemu priebehu ligy zabezpečuje aplikácia RUFUS. Všetky podrobné informácie a termíny nájdete na www.skliga.sk alebo www.nadacia.joj.sk.

Zdroj: Nadácia TV JOJ