Florbal - ilustrák

Správny športovec robí správne rozhodnutia. Aj keď nie sú „cool“

Správny športovec robí správne rozhodnutia. Aj keď nie sú „cool“

Na to, aby ste sa v športe dokázali neustále zlepšovať, je potrebné venovať pozornosť trom oblastiam: pravidelný tréning, vyvážené stravovanie a správna životospráva. Kým dôležitosť prvých dvoch je každému viac-menej jasná, práve životný štýl je často ako faktor ovplyvňujúci športový výkon podceňovaný. Čo však nevyhnutne patrí k životospráve športovca, ktorý chce svoj tím doviesť k víťazstvu? Dostatok spánku, aktívny aj pasívny oddych, psychická pohoda a vyhýbanie sa tomu, čo z vás lepšieho športovca určite neurobí. Napríklad alkoholu.

Čo je alkohol a ako pôsobí

Skutočne si nemyslíme, že alkohol vôbec nepoznáte. Prieskumy hovoria, že žiadnu skúsenosť s alkoholom malo asi iba 16 % detí vo veku 11 až 14 rokov. Poznáte ho z domu, od starších kamarátov alebo dokonca z vlastnej skúsenosti. Ak máte nad 18, nikto vám to zrejme nemôže zakázať. Ale je možno pár nesporných faktov, ktoré by ste o alkohole mali vedieť.
Alkohol je látka, ktorá vzniká fermentáciou cukrov obsiahnutých najčastejšie v ovocí alebo obilninách. Ak vypijete pohár piva, vína alebo destilátu, obsiahnutý alkohol sa cez tráviace ústrojenstvo dostane do vášho krvného obehu a odtiaľ sa rozšíri do celého tela – a to všetko v priebehu niekoľkých minút. Alkohol vplýva na váš centrálny nervový systém, ktorý riadi životne dôležité funkcie, ako sú dýchanie, trávenie a prečerpávanie krvi zo srdca. Takisto spôsobuje zmätok v správach zasielaných do mozgu a z mozgu. To sa prejavuje zmeneným vnímaním, emóciami, videním či sluchom. Alkohol môže spomaliť reflexy, zhoršiť koordináciu, skresliť videnie, dokonca spôsobiť výpadky pamäte.

Alkohol a mladý organizmus

To, že alkohol mladistvým do 18 rokov nepatrí vôbec, určite netreba opakovať či zdôrazňovať. Pripomenú vám to rodičia, zodpovedná predavačka v obchode, aj symboly na etiketách alkoholických nápojov. Prečo však alkohol mladistvým toľko škodí?
Oblasti mozgu zodpovedné za správanie, emócie, logické myslenie a úsudok sa vyvíjajú počas detstva až do tínedžerského veku. Intelektové hodnoty sa dotvárajú zhruba do 16 rokov a do 20 až 23 rokov dozrieva osobnosť. Pitie v tomto období môže ovplyvniť pamäť, reakcie a rozsah pozornosti. Okrem športového výkonu tak alkohol môže ovplyvniť aj to, ako sa vám bude dnes aj v budúcnosti dariť v škole a vôbec v živote.
Hormonálne zmeny, ktorými mladý organizmus prechádza v puberte, zvyšujú ochotu riskovať. Alkohol môže ešte viac ovplyvniť váš úsudok a zvýšiť riziko nebezpečných situácií či nesprávnych rozhodnutí. Napríklad zapliesť sa do bitky, vrátiť sa neskoro v noci domov pešo a bez sprievodu, alebo mať nechránený sex. Navyše, alkohol môže pôsobiť ako jed na každého, kto ho vypije priveľa, no mladí ľudia sú v tom oveľa zraniteľnejší ako dospelí. Akútna otrava alkoholom je veľmi závažný dôsledok pitia. Dieťa sa môže opiť len raz a nemusí sa viac prebrať.

Zdroj: Nadácia TV JOJ

Alkohol a šport

Alkohol a aktívny šport k sebe nepatria, aj keď už máte po 18-ke. Ak máte v pláne cvičiť, športovať alebo akokoľvek si udržiavať telo v dobrej kondícii, vôbec nepite alkohol. Alkohol zrýchľuje tep a dýchanie, pričom vás zároveň dehydruje – tým okamžite utrpí fyzická kondícia. Takisto sa znižuje schopnosť pociťovať bolesť, čím sa zvyšuje riziko úrazu. Aj za popíjanie alkoholu po tréningu zaplatíme draho, pretože pri nižšom zavodnení organizmus dokáže menej účinne rozkladať mliečnu kyselinu, ktorá spôsobuje bolesť končatín.

Rozhodujte za seba
Iste, niekedy je ťažké odolať tlaku okolia a odmietnuť zúčastniť sa niečoho, čo je podľa ostatných zábavné a „cool“. No práve charakter, pevná vôľa a schopnosť robiť správne rozhodnutia sami za seba sú vlastnosti, ktoré z bežného športovca urobia osobnosť. Nebojte sa povedať nie, keď viete, že je to správne. A povedať nie vie ten, kto pozná fakty. Viac o alkohole, jeho účinkoch na deti aj dospelých a o zodpovednom prístupe k jeho konzumácii nájdete na www.rozumne.sk.

Zdroj: Nadácia TV JOJ

Rozumne.sk je vzdelávacím programom spoločnosti HEINEKEN na Slovensku v oblasti zodpovedného prístupu k alkoholu. Na svojej web stránke www.rozumne.sk prináša relevantné a odborníkmi podložené informácie o alkohole a jeho účinkoch, a najmä odporúčania pre jeho zodpovednú konzumáciu. Relevantné odpovede tu nájdu aj rodičia, ktorí majú deti v adolescentnom veku a chcú s nimi viesť dialóg o alkohole. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko šíri zodpovedné posolstvá prostredníctvom rôznych vlastných aktivít, partnerstiev s tretími stranami, či priamo na všetkých spotrebiteľských obaloch svojich pív.