Milo Kráľ - úzkosti

Bojíte sa, ale sami neviete čoho? 7 situácií, keď sa už odporúča ísť za odborníkom!

Úzkosť je nepríjemný pocit strachu, ktorý nie je konkrétny. Keď máme úzkosť, nevieme, čoho sa bojíme. Je to bežný pocit, ktorý v určitej fáze zažíva každý. To, čo jedného človeka znepokojuje, nemusí spôsobiť, že druhý sa bude cítiť rovnako. Dlhoročné skúsenosti zo svojej praxe poskytol Charitatívnemu kalendáru Nadácie TV JOJ ako odbornú supervíziu psychológ a riaditeľ internetovej poradne IPčko Marek Madro.

Nie vždy sa bojíme len toho, čo vidíme.

Úzkosť je normálny ľudský pocit strachu. Keď čelíme stresovým situáciám, spúšťa sa v našom mozgu výstražný systém, ktorý nám hovorí, že niečo nie je v poriadku a že by sme to mali vyriešiť. Náš organizmus je k riešeniu zmobilizovaný stresom rovnako ako pri ohrozujúcej situácii, no keď zažívame úzkosť, nevieme povedať, čo tou ohrozujúcou situáciou je, a teda ani nevieme, ako z tejto situácie ujsť alebo sa v nej brániť.

Každý z nás však v živote zažíva situácie, ktoré sú nepríjemné, ktoré nás trápia alebo by sme v nich chceli niečo zmeniť a v tej chvíli to nejde. Môže ísť o to, čo prežívame doma, v škole, v láske alebo v priateľských vzťahoch. Niekedy nám na niečom veľmi záleží a chceme, aby to dobre dopadlo. Ak je takýchto menších situácii v našich životoch viac, môžeme zažívať úzkosť. Po nejakom čase, keď sa možno čo i len jedna naša životná okolnosť zmení, sa môžeme cítiť lepšie. Ak však prekáža pocit strachu a úzkosť našim bežným každodenným činnostiam a trvá viac ako pár týždňov, je potrebné vyhľadať pomoc.

Obrátiť sa na psychológa a lekára odporúčame vtedy, ak:
• vám časté alebo nadmerné úzkosti bránia v každodenných činnostiach
• u vás nastali zmeny, ktoré sa týkajú spánku, stravovania, hygieny
• sa sebapoškodzujete alebo rozmýšľate o sebapoškodzovaní
• máte myšlienky na ukončenie života
• sa u vás objavuje pocit nekontrolovateľnosti
• u vás pretrvávajú obavy
• sa pokúšate situáciu zvládnuť alkoholom alebo drogami.

Ak nie ste v stresovej situácii a stále sa cítite ustarostene alebo úzkostne, odporúčame o tom niekomu povedať a porozprávať sa napríklad aj s odborníkom, ktorý vám to pomôže zvládnuť. Pocit neustálej úzkosti môže byť znakom toho, že niečo nie je v poriadku a možno budete potrebovať pomôcť zistiť, čo to je.

Milo Kráľ:
Strach prežíva v nejakej podobe každý z nás. Dokonca nás môže ochraňovať, ale aj ochromiť. Môže sa zmeniť na úzkosť, ktorá nám nedovolí robiť bežné veci, tešiť sa a chodiť na obľúbené miesta. Pred týmto nás nechráni sláva, ani povolanie, ktoré vykonávame, peniaze, národnosť, dokonca ani to, v čo veríme alebo koho máme radi. To, čo nám môže skutočne pomôcť, je dostatok informácií, vyhľadanie odbornej pomoci a tiež priznanie, že stať sa to môže aj mne.