Simona Kollárová - problemy so sebavedomim

Ako získať zdravé sebavedomie a ľúbiť sa? TOTO je podľa psychológov najdôležitejšie!

Sebavedomie je spojené s pocitom istoty, emočnej stability, bezpečia, s tým, že človek má dôveru v seba samého  a ako si uvedomuje svoju vlastnú hodnotu a cenu. Zdravé sebavedomie je výsledkom adekvátneho sebapoznávania. Je spojené s poznaním vlastných osobnostných charakteristík či už kladných alebo záporných, silný aj slabých stránok, schopností či zručností. Dlhoročné skúsenosti zo svojej praxe poskytol Charitatívnemu kalendáru Nadácie TV JOJ ako odbornú supervíziu psychológ a riaditeľ internetovej poradne IPčko Marek Madro.

Odrazu v zrkadle netreba vždy veriť, často sa v ňom vidíme inakšími než naozaj sme.

Zdravé (adaptívne) sebavedomie má pozitívny vplyv na vnútornú aj sociálnu spokojnosť. Takéto sebavedomie jedinec získava v prostredí, ktoré mu dovoľuje zažívať úspech aj neúspech a kde má možnosť nápravy ak zlyhá, bez trestajúcej kritiky. Možnosť nápravy hrá veľmi dôležitú rolu.
 
Poznáme však aj neprimerane nízke sebavedomie a neprimerane vysoké sebavedomie. Nízke sebavedomie vzniká v prostredí, ktoré je kritické a neponúka možnosť nápravy a následného úspechu. Takýto jedinci častokrát zažívajú ostrú kritiku, v ktorej sa poukazuje na chyby a nie na spôsob nápravy. Sú ochudobnení o možný rast a zlepšovanie sa. Nepoznajú svoje kladné stránky a ich ašpirácie sú podhodnotené. Zažívajú len malý alebo žiadny úspech čo ich potvrdzuje v tom, že sú nedostatoční. Naopak neprimerane vysoké sebavedomie vzniká v prostredí, kde jedinec nemá možnosť zlyhať. Kde zažíva len úspech a jeho chyby naprávajú ľudia okolo neho. Dostáva sa mu len pozitívnych ohlasov, čo mu bráni poznať svoje nedostatky a jeho ašpirácie bývajú premrštené a vedú ku sklamaniu.

Nedostatok sebavedomia ovplyvňuje život jednotlivca komplexne. Pretože ovplyvňuje jeho prežívanie, myslenie a správanie ku sebe samému aj k ostatným. Voči sebe môže prežívať celú škálu negatívnych pocitov od hanby, nedostatočnosti, slabosti a zlosti. Tie potom prenáša aj na iných. Napríklad pocit hanby sa prenáša  do obavy zo zahanbenia sa v spoločnosti. Jedinec následne tiahne ku  vyhýbaniu sa a opakovane sa oberá o zážitok seba samého, tu sa cyklus uzatvára.

V prípade, že chcem zapracovať na svojom sebavedomí je naozaj dôležité vytvoriť si čas a priestor na to, aby sme sa venovali sebe, spoznávali sa, upriamili pozornosť na svoje hodnoty, nie iba na výkon. Pokojne si urobte aj zoznam svojich kvalít. Ak ste v procese hľadania, nechajte tomu priestor, vyskúšajte aj viacero vecí (napríklad voľnočasové aktivity). Komunikujte o tom sami so sebou nastavte si to tak, že je to proces.  Prijmite to, že nie všetko sa musí hneď a na 100% podariť. Buďte k sebe láskavý. Skúste sa na zlyhania pozerať ako na príležitosť a poučení z tejto situácie hľadajte nové riešenie. Povzbudzujete a podporujete ľudí okolo seba? To isté urobte aj sebe. Ak ste v novej situácii a cítite sa neisto, dajte čas tomu, aby ste si zvykli na nové podmienky. Obklopte sa ľuďmi, ktorým dôverujte, ktorí vám sú oporou a pomôžu zvládnuť aj náročnejšie momenty, neizolujte sa a venujte sa veciam, ktoré vás tešia.


Simona Kollárová:
Mali by sme uveriť našej jedinečnosti a nie tomu, čo vidíme kritickými očami v zrkadle spoločnosti. Sme dostatočne dokonalí, dostatočne krásni zvnútra aj zvonka. Nedostatok sebavedomia je súčasťou mnohých. Boj s ním môže trvať niekoľko desiatok rokov, možno aj celý život. Často začína v období dospievania, kedy sa všetci medzi sebou porovnávajú a hodnotia. Po tom všetkom je prirodzené vnímať svoje telo ako nedostatočné a znenávidieť ho, postupne si prestať veriť a stratiť tak triezvy pohľad na vec. Ak to niekto považuje za slabosť, mýli sa. Za tým všetkým je obrovská sila. Hodnotiť ľudí, to je slabosť.