Noel Czuczor - klinicka depresia

Depresia nie je smútok alebo niečo z čoho sa dá vyspať: Ako sa najčastejšie prejavuje?

Klinická depresia je závažnejšia, ale liečiteľná forma depresie. Je to skutočná choroba so skutočnými príznakmi. Depresia nie je prejavom slabosti alebo niečoho, z čoho sa môžete len tak dostať von. Dlhoročné skúsenosti zo svojej praxe poskytol Charitatívnemu kalendáru Nadácie TV JOJ ako odbornú supervíziu psychológ a riaditeľ internetovej poradne IPčko Marek Madro.

Nie je to o smútku, je to o paralýze.

Príznakov depresie je veľa, pre ľudí s depresiou môže byť ťažké pracovať, študovať, spať, jesť, udržiavať sociálne vzťahy a venovať sa aktivitám. Každý z nás sa v živote môže cítiť smutne, unavene alebo nespokojne, ale klinická depresia sa vyznačuje depresívnou náladou počas väčšiny dňa, stratou záujmu o bežné aktivity a vzťahy. Ak tieto pocity a prejavy pretrvávajú dlhšie ako 2 týždne, vyhľadajte odborníka, s ktorým začnete proces liečby.

Klinická depresia môže postihnúť ľudí v akomkoľvek veku, vrátane detí. Klinické symptómy depresie sa však zvyčajne zlepšujú psychologickým poradenstvom, terapiou, antidepresívami alebo ich kombináciou.

Noel Czuczor:
Depresia je ako neviditeľné lano, ktoré nám zväzuje ruky, pohľad i samotnú myseľ. Je to ten nepopísateľný pocit neschopnosti odstrániť silnú prenikavú bolesť z bežných myšlienok ale aj pocit absolútneho vákua, kedy sa bezvýznamnosť stáva jediným naším odtieňom. Depresia má mnoho podôb a nie je zriedkavá. Je dôležité o nej hovoriť a búrať predsudky, pretože je často tichá a zdanlivo nepovšimnuteľná. Ešte dôležitejšie však je preraziť jej sklenený pohľad a vyhľadať pomoc, alebo sa naučiť vnímať pohľady ostatných a podať im pomocnú ruku, keď to sami nedokážu. Naša myseľ je jadrom našej existencie, je dôležité liečiť ju, keď sa stratila v hmle zdanlivo nekonečnej bolesti.