Hana Gregorova - nalepkovanie

Ako zabrániť šíreniu nenávisti nielen na internete? Pomôcť môže každý jeden z nás!

Hejty, nálepkovanie a stigma vplývajú na stav duševnej pohody, spôsobujú nízke sebavedomie, vyúsťujú do sociálnej izolácie a pocitov osamelosti, úzkosti, strachu, neistoty, ohrozujú ľudskú dôstojnosť a stávame sa celkovo viac zraniteľnými. Dlhoročné skúsenosti zo svojej praxe poskytol Charitatívnemu kalendáru Nadácie TV JOJ ako odbornú supervíziu psychológ a riaditeľ internetovej poradne IPčko Marek Madro.

Pohľady, ktoré si ľudia vymenia, sú ako neviditeľné štítky s vynesenými rozsudkami.

Hejty a nálepkovanie sa na sociálnych sieťach šíria závratnou rýchlosťou. Je za tým tzv. disinhibičný efekt, ktorý vyvoláva pocit anonymity a predstavy, že na internete môžeme čokoľvek a bez následkov. A pritom to, čo s „odvahou“ zverejníme na sociálnych sieťach by sme tvárou v tvár asi až takto otvorene nepovedali. Hejty a nálepky sa netýkajú iba konkrétneho človeka, na ktorého sú mierené, ale sú celospoločenským problém, ktorý vedie k normalizácii diskriminácie, intolerancie, sociálnym konfliktom, šíreniu nenávistnej spoločenskej atmosféry, strachu, polarizácii a ohrozeniu sociálnej súdržnosti. Hejty a nálepkovanie ohrozujú slobodu prejavu, kedy sa zo strachu z nenávistných prejavov obávame prejaviť názor, skĺzame k mlčaniu a tým ohrozujeme náš vlastný spoločenský posun.

Voči hejtom a nálepkovaniu sa môžeme spoločne brániť tým, že nebudeme prispievať k šíreniu dezinformácií a nenávisti, budme si overovať informácie, ktoré zverejníme, nebudeme ticho, na nenávisť nebudeme reagovať nenávisťou, ale overenými faktami, argumentmi a slušnosťou. Zaplňme internet pozitívnymi správami, zvyšujme povedomie a vzdelávajme a nahlasujme príspevky, ktoré sú v rozpore so slušnosťou a úctou človeka k človeku.

Hana Gregorová:
Myslím, že všetci tí, ktorí trávia čas na sociálnych sieťach vulgárnym a negatívnym komentovaním neautorizovaných článkov o komkoľvek, by spravili lepšie, keby ten čas venovali niekomu zo svojho okolia a urobili ho aspoň na chvíľu šťastným. Veď život je krásny, nekazme si ho tým, že budeme „nálepkovať" človeka a vôbec ho osobne nepoznáme.