Marta Jandova - manipulacia

Máte pocit, že ste obeťou manipulácie? Odstrihnúť sa nie je ľahké, no ani nemožné!

Manipuláciu by sme mohli charakterizovať ako akýkoľvek mentálny a emocionálny „útok“ manipulátora na iného človeka s cieľom dosiahnuť to, čo chce a očakáva. Dlhoročné skúsenosti zo svojej praxe poskytol Charitatívnemu kalendáru Nadácie TV JOJ ako odbornú supervíziu psychológ a riaditeľ internetovej poradne IPčko Marek Madro.

Nebyť bábkou, ktorá hrá svoj vlastný život podľa scenára iných, si vyžaduje ostré nožnice.

Manipulácie sú bežné v náhodných, aj vo vytvorených vzťahoch, či už v partnerských, rodičovských, priateľských alebo pracovných. Manipulátori používajú rôzne „triky“, prostredníctvom ktorých manipulovaný človek podľahne ich požiadavkám. Manipulácia môže mať mnoho podôb. 

Dôvody, prečo sa ľudia rozhodnú manipulovať iných sú rôzne a závisia od individuality človeka. Často to môže byť spojené s potrebou mať pod kontrolou svoje prostredie a okolie, strach z opustenia, zvyšovanie vlastného sebavedomia. Dlhodobá manipulácia môže mať vážne následky vo vzťahoch a v stave duševného zdravia manipulovaných. Priznať si, že ste manipulovaní a odhaliť manipuláciu je pomerne náročné. Dôležité je si uvedomiť, že to nie je vaša vina.

Marta Jandová:
S manipuláciou sme sa všetci asi niekedy stretli. Najťažšie je podľa mňa uvedomiť si, že sme jej obeťou. Že robíme veci, ktoré nás netešia alebo nám neprospievajú. Že sa v nás možno niekto snaží vyvolať výčitky svedomia, aj keď sme sa nijako neprevinili. A práve toto uvedomenie je prvým krokom k tomu, ako sa od manipulátora oslobodiť. Taký človek to s nami totiž nemyslí dobre, myslí iba na svoje blaho. Preto mu treba dať stopku a nenechať ho, aby nás využíval.