Michal Hudak - zavislost od socialnych sieti

Čo je najnebezpečnejšie na nadužívaní sociálnych sietí? Na toto si treba dať veľký pozor!

Sociálne siete primárne vznikli preto, aby nám poskytli možnosť komunikovať a udržiavať vzťahy s ľuďmi a to je super možnosť. Lenže, treba vedieť, ako ich správne používať. Pretože sú dobrý sluha, ale zlý pán. Dlhoročné skúsenosti zo svojej praxe poskytol Charitatívnemu kalendáru Nadácie TV JOJ ako odbornú supervíziu psychológ a riaditeľ internetovej poradne IPčko Marek Madro.

Mohlo by sa zdať, že sociálne siete sú liekom, no pri zlom dávkovaní sa stávajú silným jedom.

Sociálne siete a dianie v nich vyvoláva uvoľnenie dopamínu, ktorý zaplavuje naše telo príjemnými pocitmi. Prostredie sociálnych sietí však poskytuje instantné a rýchle napĺňanie potrieb bez vynaloženia veľkého úsilia. Za aktivitu na sociálnych sieťach je nám odmenou pozornosť v podobe lajkov a komentárov, ktoré by sme v offline prostredí získali oveľa ťažšie a s väčším úsilím, takže sa zapájame do online diania viac a viac.

Sociálne siete umožňujú, že na nich môžeme ukázať tú časť života, o ktorej rozhodneme sami, preto nás zaplavujú fotografie a príspevky šťastných ľudí, párov, zábery z dovoleniek, skvelej práce, nových domov, krásnych šiat, vyšportovaných postáv alebo detí. Vyvoláva to v nás pocit, že títo ľudia majú super životy a zažívajú len skvelé dni, čo však nie je pravda. Všednosti bežných dní či prežívanie náročných dní sa však neukazuje, čo môže spôsobiť ťažkosti vo vnímaní samých seba, sociálnu izoláciu, nízke sebavedomie a aj duševné ťažkosti. S pocitom sociálnej úzkosti úzko súvisí fenomén FOMO, kedy ľudia pociťujú strach z toho, že im niečo na sociálnych sieťach unikne.

A ako na sociálne siete? Odpoveďou je udržiavanie zdravých sociálnych vzťahov aj mimo online prostredia.