Charitatívny kalendár Nadácie Tv JOJ - Andrea Pálffy Belányiová

Zdravie je to najcennejšie, čo máme. Často si to však uvedomujeme až vtedy, keď ho stratíme

Nejde len on vitalitu a o stopercentné fungovanie nášho tela, ale i našej duše. Sú to spojené nádoby, ktoré bez seba nedokážu fungovať. Ak má človek chorú dušu, nefunguje mu správne ani fyzické zdravie. To je hlavný dôvod, pre ktorý sa Nadácia TV JOJ už niekoľko rokov intenzívne venuje podpore duševného zdravia. Myslíme si, že je nesmierne dôležité upozorňovať na túto tému, šíriť osvetu, približovať ju širokej verejnosti zrozumiteľným spôsobom a prispievať tak k detabuizácii tejto témy a k spoločenskej zodpovednosti.

Minulý rok sme po ťažkom období pandémie Covidu-19, ktoré významne ovplyvnilo psychický stav spoločnosti, podporili SMS zbierkou preťažené detské psychiatrické kliniky. Spolu s TV JOJ sme venovali na ich obnovu, rekonštrukciu či vybavenie takmer 40 000 €. Rozhodli sme sa, že v snahe zvýšiť povedomie o dôležitosti duševného zdravia budeme pokračovať aj tento rok.

Charitatívny kalendár Nadácie TV JOJ upozorňuje na ťažkosti, ktoré trápia spoločnosť, často  spôsobujú závažné psychické ochorenia a môžu sa do života dostať každému. Nikdy nevieme, či sa táto téma nebude týkať aj nás alebo niekoho z nášho blízkeho okolia. Na tento fakt upozorňuje aj obálka kalendára. Dlhoročná tvár spravodajstva TV JOJ, moderátorka Andrea Pállfy Belányiová, na nej metaforicky predstavuje nič netušiaceho človeka, ktorý si na pomyselnom „kolese šťastia“ môže v akejkoľvek životnej fáze vytočiť problém alebo diagnózu. Bez možnosti ovplyvniť to.

Samotný kalendár sa v jednotlivých mesiacoch venuje rôznym oblastiam duševného zdravia, pričom 13 osobností TV JOJ na seba prevzalo problémy, s ktorými sa stretávajú mnohí z nás. Stali sa ich tvárami a pridali tiež svoj pohľad na danú problematiku. Jednotlivé vizuály zobrazujú témy: poruchy príjmu potravy, manipulácia, problémy so sebavedomím, úzkosť, osamelosť, klinická depresia, poruchy učenia, toxická pozitivita, závislosť na sociálnych sieťach, nálepkovanie, vyhorenie a odsudzenie vo vzťahoch. 

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o dôležitosti duševného zdravia, edukovať v tejto oblasti a v neposlednom rade finančne pomôcť internetovej poradni IPčko, ktorej venujeme výťažok z predaja charitatívneho kalendára. Internetová psychologická poradňa, ktorá funguje ako krízová linka pre ľudí so psychickými, s psychologickými či so sociálnymi problémami, poskytuje bezplatnú, anonymnú pomoc online, cez sociálne siete alebo emailom nonstop. Prevádzkuje tiež telefonickú krízovú linku pomoci, ktorá funguje 24/7. Združuje psychológov, absolventov psychológie a sociálnych pracovníkov, ktorí sú pripravení vždy odpovedať, keď sa niekto ozve. Dlhoročné skúsenosti zo svojej praxe poskytol Charitatívnemu kalendáru Nadácie TV JOJ ako odbornú supervíziu psychológ a zakladateľ internetovej poradne IPčko Marek Madro.

Podporiť projekt nielen šírením osvety na obrazovkách, ale aj venovaním finančného daru v sume 20 000 € pre Ipčko sa rozhodla aj TV JOJ.

# nikdyneviescosivytocis