FUTBALOVÁ ŽATVA je tu opäť! Pomoc pre ďalších 70 klubov z rôznych kútov Slovenska!

Nadácia TV JOJ po mimoriadne priaznivom ohlase v predchádzajúcich ročníkoch prináša v spolupráci s Nadáciou EPH a technickou podporu Slovenského futbalového zväzu už tretí ročník Futbalovej žatvy, zameraný na podporu športovo talentovaných detí z celého Slovenska.

Šancu získať nádherné futbalové dresy a športové vybavenie má prvých 70 klubov, ktoré najrýchlejšie vyplnia prihlášku, najneskôr však do 25.08.2017.

Tohto roku sme pripravili zmenu, ktorá Vám uľahčí výber dresov a poskytne dostatok času na zistenie správnych veľkostí dresov pre Váš tým. Vyplnený katalóg dresov zašlete samostatne na emailovú adresu: futbalovazatva@joj.sk najneskôr však do 28.08.2017 a nemá žiadny vplyv na poradie prihlásených klubov.

Podmienky získania podpory: 

Športový materiál musí byť určený pre deti a mládež.

Prihlásený klub musel  mať  registrované minimálne 2  detské alebo mládežnícke družstvá chlapcov prípadne zmiešané alebo aspoň 1 dievčenské detské alebo mládežnícke družstvo  v súťažiach  v sezóne 2016/2017  a súťaž  musel  riadne dohrať. (Poskytovateľ si uvedené informácie bude overovať na ISSF  SFZ).

Projekt je určený pre: Futbalové oddiely, ktoré sa venujú minimálne 2 detských alebo mládežníckym družstvám Dievčenské futbalové družstvá, ktoré majú minimálne 1 družstvo registrované v súťaži.

Vecný dar nemôžu získať: Družstvá, ktoré čerpajú dotácie zo Slovenského futbalového  zväzu (Grassroots, Útvary talentovanej  mládeže)

Vyhodnotenie:

Do 31.08.2017 budú vyhodnotené zaslané prihlášky.  Informácie o vybraných kluboch budú dostupné na stránkach: www.nadacia.joj.sk Do 31.10.2017 budú  športovým klubom odovzdané vecné  dary. Projektom Nadácie TV JOJ a Nadácie EPH chceme oceniť  lokálne futbalové mládežnícke kluby, ktoré  sa starajú  o výchovu  detí  bez možnosti  získania iných dotácií.  Projekt technicky podporuje Slovenský futbalový zväz. Nadácia TV JOJ si vyhradzuje právo žiadosť odmietnuť. Na vecné dary nevzniká zaslaním žiadosti žiaden právny nárok, tieto sú pridelené na základe rozhodnutia nadácie

Prihlášku nájdete tu: http://bit.ly/2uXKsW3

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Nadácie EPH.

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.