najkrajsi list 2017

Súťaž o najkrajší list 2017

Predstavte si, že ste poradca nového generálneho tajomníka OSN. Ktoré svetové problémy by ste mu pomohli riešiť najprv a ako?

Zapojte sa do súťaže Svetovej poštovej únie (SPÚ), ktorá vyhlasuje už 46. ročník súťaže o najkrajší list roka. Téma je zvolená na oslavu voľby nového generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, ktorý sa ujal funkcie v roku 2017. Deti majú za úlohu použiť svoju predstavivosť a napísať generálnemu tajomníkovi list, kde popisujú svoju radu v podobe pozitívnej zmeny, akú by chceli vidieť vo svete.

Ceny pre víťazov národného kola:

Na autora či autorku víťazného listu čaká pobyt v príjemnom horskom prostredí spolu s rodičmi (prípadne súrodencami).

Traja najúspešnejší si odnesú aj čítačky od Martinus.sk a ďalšie hodnotné ceny venované od 4ky a Slovenskej pošty, a. s.

PARTNERI SÚŤAŽE: 4ka, martinus.sk

Kam posielať listy?

Listy, v ktorých opíšete vaše predstavy o svete, kde túžite vyrastať alebo dospievať, posielajte na poštovú alebo e-mailovú adresu:

Slovenská pošta

odbor komunikácie

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

najkrajsilist@slposta.sk

Listy a e-maily nezabudnite označiť heslom „NAJKRAJŠÍ LIST“.

Podmienky súťaže:

List musí obsahovať všetky formálne znaky:                                                                                                        • oslovenie na začiatku,                                                                                                                               • podpis na konci,                                                                                                                                         • miesto, z ktorého sa list odosiela,                                                                                                         • dátum odoslania,                                                                                                                                       • adresu odosielateľa i adresu adresáta.

Listy na uvedenú tému môžu byť písané rukou alebo na počítači v rozsahu 700 – 1000 slov. Samotné znenie listu je potrebné doplniť o nasledujúce údaje:                                                           - meno a priezvisko autora/autorky,                                                                                                       - vek autora/autorky,                                                                                                                                 - adresu bydliska autora/autorky,                                                                                                           - názov a adresu školy, ktorú autor/autorka navštevuje,                                                                   - informáciu to tom, koľký krát sa zúčastní.

Listy môžu byť napísané aj priamo v anglickom jazyku.                                                                 Listy posielajte na uvedené adresy do 31. marca 2017.

Zaslaním listu dáva autor/autorka súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie.

O víťazoch národného kola súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty, a. s., a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Najkrajší list zo Slovenska bude preložený do anglického jazyka a zaslaný do Bernu na posúdenie medzinárodnou porotou.

Viac informácií nájdete na webovej adrese: http://www.posta.sk/informacie/sutaz-o-najkrajsi-list-2017                                                                                                                                       Na konci apríla zverejníme na webe mená víťazov aktuálneho ročníka 2017.