Slovenska posta

Slovenská pošta vydala novú poštovú známku s netradičným veľkonočným motívom

Bratislava, 07.04.2017

Vajnorská ľudová maľba z kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch s kristologickou symbolikou pelikána, ktorý kŕmi mláďatá svojou krvou – to je motív novej poštovej známky s veľkonočným motívom, ktorú pri príležitosti blížiacich sa sviatkov vydala Slovenská pošta.

Známka s názvom „Veľká noc: Vajnorská ľudová maľba“ má nominálnu hodnotu 0,50 €. Jej rozmery sú 26,5 × 33,9 mm vrátane perforácie; vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha. Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 24. 3. 2017 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je vajnorská ľudová maľba, ktorá sa nachádza v miestnom kostole. Motívom FDC pečiatky je detail vtáka s hniezdom, ktorý je zobrazený na maľbe v kostole. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico. Autorkou výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky, je Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová. Motív pelikána predstavuje v kresťanskej stredovekej i renesančnej symbolike sebaobetovanie Ježiša Krista, obetavú rodičovskú lásku či lásku k blížnym.

Slávnostné uvedenie poštovej známky sa uskutoční 9. apríla 2017 počas kultúrno-spoločenského podujatia od 15:00 do 18:00 v Dome kultúry Vajnory, Pod Lipami 2. Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka s príležitostnou poštovou pečiatkou.

Zdroj: Martina Macková, Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.