DČR

Zapojte sa do Detského činu roka 2017!

Poznáte inšpiratívne dobré skutky detí? Prihláste ich do projektu Detský čin roka 2017. Každý dobrý skutok je veľký čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.

17. ročník projektu sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku.

Už sedemnásť rokov oslovuje projekt Detský čin roka deti z celého Slovenska. Za tisíckami drobných, ale i veľkých životných príbehov sa ukrýva citlivá duša dieťaťa. Slúži ako senzor, ktorý zachytí takmer každý , niekedy nám dospelým neviditeľný, priestor na vykonanie niečoho dobrého. Vďaka detskej duši dostáva dobro nezastupiteľný rozmer v našej každodennosti. Výzva je adresovaná deťom i dospelým, aby mali oči i srdce otvorené a všímali si, čo dobré deti urobili pre ľudí i prírodu. Môžu to byť veľké skutky, ale aj malé každodenné činy, ktoré robia nás svet lepším. Každá správa o dobrom skutku má význam, najmä v týchto dňoch, keď okolo nás prevažujú negatívne informácie.

Ako projekt prebieha: V apríli prichádza do škôl výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2017. Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, ale i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú.

Dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a dospelí.

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin.

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2017.

Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia.

Deti a pedagógovia pracujú s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú: pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť...

“ V roku 2016 sa do projektu zapojilo 819 škôl. V každej z týchto škôl sú nenahraditeľní, iniciatívni a nadšení pedagógovia, ktorí motivujú deti a veria, že má zmysel deťom predstavovať svet, v ktorom má zmysel pomáhať ľuďom i prírode. Patrí im veľké poďakovanie. Pozitívne hodnoty, dobro a vzájomný rešpekt človeka k človeku sú kľúčové oporné body každej humánnej spoločnosti. Deti nám svojimi skutkami nastavujú zrkadlo a motivujú i nás, dospelých. Veríme, že aj tento rok sa podarí vniesť do života viac dobra práve vďaka dobrým skutkom detí.“, dodáva k projektu Saša Broadhurst Petrovická, štatutárny zástupca OZ Detský čin roka.

Priebežne s detskou porotou bude na jeseň prebiehať aj Online anketa pre dospelých pripravená s darcovským portálom Ľudiaľuďom.sk

Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 2017.

Zdroj: Magdaléna Fábryová, koordinátor projektu