Noc múzeí

Noc múzeí a galérií v Hudobnom múzeu

V sobotu 20. mája 2017 sa uskutoční celoeurópske podujatie Noc múzeí a galérií 2017. Hudobné múzeum ponúka návštevníkom podujatia v bratislavskom sídle i v kaštieli v Dolnej Krupej.

V bratislavskom Podhradí bude verejnosti k dispozícii výstava Dobroslav Orel –ČeskoSlovenský muzikológ. Výstava približuje život a tvorbu zakladateľa slovenskej hudobnej vedy, ceského muzikológa, pedagóga, dirigenta, konzervátora a kňaza, ktorý v roku 1919 prišiel na Slovensko, aby pomohol budovať univerzitné školstvo. Sprievodným podujatím výstavy bude prednáška s názvom Dobroslav Orel v Bratislave, ktorú pripravila riaditeľka Hudobného múzea, Dr. Edita Bugalová.

V kaštieli v Dolnej Krupej môžu návštevníci zhliadnuť výstavy Karol Elbert – skromný lyrik swingu, Trinásta komnata Márie Henriety Chotekovej a expozície Pamätník Ludwiga van Beethovena a Pamätná izba rodiny Albrechtovcov.

Podujatie v Bratislave bude prebiehať od 15.00 hod. do 22.00 hod.

V Dolnej Krupej sa brány kaštieľa sprístupnia verejnosti medzi 13.00 – 20.00 hod.

Vstupné na podujatie v Bratislave je jednorázové 2 €/os. a vstupenka platí do ďalších múzeí a galérií (deti do 6 rokov, seniori nad 70 rokov, držitelia ZTP, ICOM, VIP karty/vstupenky, preukaz pracovníka múzea/galérie SR a CR zdarma). V Dolnej Krupej je základné vstupné 2 € a zľavnené vstupné 1 €.

Viac informácií: http://www.nmag.sk a http://www.snm.sk

Zdroj: Mgr. Lucia Fojtíková, kurátor