Čarovná cesta

Divadelno-tanečné predstavenie Čarovná cesta

Z obyčajného dievčaťa poslaného študovať výtvarné umenie do BA sa vykľula vyštudovaná baletná pedagogička, ktorá medzi časom poskúšala i iné vysoké školy a 3 roky filozofie jej iba prospeli. Reč je o Dagmare Fajnorovej, ktorá má vlastnú baletnú školu, ktorá má výborné výsledky - zlatá medaila z Brna 2017.

Sama vyprodukovala vlastné divadelno-tanečné predstavenie, ktorého premiéra sa bude konať v divadle DPOH s názvom Čarovná cesta pre deti i dospelých, ktorá je zároveň súčasťou projektu Zdravie v umení. Zároveň bude jednou z rozprávok tvoriacich knihu, ktorú má v pláne vytvoriť tiež v rámci už spomínaného projektu. Táto čarovná rozprávka sa bude konať 22.6. 2017 o 19:00 ako celovečerné predstavenie.

Pár slov o projekte "Zdravie v umení": Projekt Zdravie v umení vznikol na základe myšlienky podporovať čo najviac detí v tom, čo je im prirodzené - v pohybe. Projekt by sa mal postarať o to, aby pohyb detí bol čo najviac prospešný formovaniu ich osobnosti a hlavne zdravému a správnemu pohybovému vývinu.

Obsah rozprávky "Čarovná cesta": Téma príbehu nie je jednoduchá, no veľmi zrozumiteľne a jednoducho podaná najmä detskému divákovi. Deti sa naučia, že vytrvalosťou, za ktorou stojí súhra dvoch protipólov rozumu a citu, sa dá dosiahnuť skoro všetko o čo v živote bojujeme. Dospelí sa vrátia do detských snov, ktoré v istých formách vlastne môžu pretvoriť i do skutočnosti, ak sa rozum a cit správne skombinuje a vyváži. Originálny, nový príbeh o dvoch škriatkoch, ktorí napriek ich nádhernému a zázračnému svetu objavili nové, čarovné veci i vo svete ľudí a ktoré sa pre nich stali pútavými a možno ešte viac zaujímavejšími, vás prevedie svetom tanca, hudby a výtvarného umenia. Audiovizuálna divadelno - tanečná rozprávka v dvoch dejstvách.

Aktivity sa nekončia ani cez prázdniny – čakajú na Vás dve letné tanečné školy, letný pohybový workshop pre dospelých a najnovšie aj letný umelecký denný tábor pre deti.

Viac sa dozviete: Ballet Lines Fajnorova

Zdroj: Mgr.art. Dagmara Fajnorová, Riaditeľka BLF