dakujeme

Na pomoc ľuďom z Prešova sme vyzbierali zatiaľ 679 962 €

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli alebo ešte prispejú v SMS zbierke od 6.12.2019 na pomoc ľuďom zasiahnutým výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove. Podporiť týchto ľudí môžete do piatku 13.12.2019. K dnešnému dňu (12. decembra) sa vyzbieraná suma cez našu zbierku vyšplhala na 679 962 €.

Nadácia TV JOJ si z vyzbieraných peňazí prostredníctvom SMS nenecháva nič. Zákonom povolené náklady sme pokryli z vlastných zdrojov. Celú sumu zbierky pošleme na transparentný účet, ktorý zriadilo mesto Prešov. Mesto následne rozhodne ako peniaze rozdelí, ale podmienkou Nadácie TV JOJ je, aby boli peniaze použité na pomoc ľuďom zasiahnutým touto nešťastnou udalosťou. 

Preto si dovoľujeme upozorniť, že Nadácia TV JOJ nekontaktuje jednotlivých ľudí a nepožaduje ich osobné údaje alebo čísla účtov, keďže financie nebude rozdeľovať. Všetky údaje, ktoré budeme potrebovať, získame od mesta Prešov.    

Vnímame veľkú solidaritu, ktorú ukázali ľudia nielen v sms zbierke, ale aj prispievaním na účet mesta. Táto zbierka je najúspešnejšou v histórii nadácie. Veľmi si vážime Vašu dôveru. Uvedomujeme si, že pri pomoci zasiahnutým sa nie všetko dá nahradiť, ale veríme, že ľuďom pomôžu nielen vyzbierané peniaze, ale aj odkaz, ktorý s nimi tí, ktorí prispeli, vyslali - nenecháme vás v tom samých a chceme, aby ste si mohli vybudovať nový domov alebo sa vrátiť do toho, ktorý bol výbuchom poškodený vo vedľajších bytovkách.