istockphoto-1217702846-170667a

Vaše 2% pomáhajú tam, kde to najviac treba

Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o venovanie 2% z Vašich daní pre našu Nadáciu TV JOJ. Vyzerá to ako skromné číslo, no pre nás to znamená kvantum pomoci, ktorú môžeme posunúť ďalej.

Naša Nadácia Vaše 2% premení na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Podporujeme ľudí v núdzi, pomáhame nemocniciam, detským pacientom, slobodným mamičkám, podporujeme rozvoj športu na školách a talent našich, aj Vašich, detí.

V uplynulom období sme pomohli aj malému Brunkovi s diagnózou SMA zabezpečiť liečbu, Tobiaskovi s Downovým syndrómom zabezpečiť terapie. Pomohli sme rodinám, ktoré prišli v dôsledku víchrice v Gemerskej Vsi o strechy nad hlavou alebo pri výbuchu bytovky v Prešove o domov. Slobodná týraná mamička, pani Palubová, má aj vďaka Vašim 2% zrekonštruované podkrovie polorozpadnutého domu. V spolupráci s inými organizáciami sme mohli pomôcť aj ďalším slobodným mamičkám, ktoré sú v núdzi a počítajú každé euro. Prihlásili sme sa k inklúzii mentálne nezvýhodnených športovcov medzi športujúce deti na školách tak, že sme zapojili organizáciu Special Olympics do nášho veľkého projektu floorball SK LIGA, čím sa snažíme odbúrať predsudky medzi deťmi a dať šancu aj športovcom s autizmom, Downovým syndrómom a iným mentálnym znevýhodnením.

V čase keď nás všetkých zaskočil Covid a v nemocniciach nebol dostatok ochranných pomôcok sme v spolupráci s partnerskou Nadáciou osobne vykladali respirátory z kamiónov a zabezpečovali prepravu do nemocníc. Tiež sme zareagovali na výzvy psychológov a psychiatrov, ktorí upozorňujú na alarmujúci stav v dôsledku koronakrízy na oddeleniach a klinikách detskej psychiatrie a spustili sme veľkú zbierku na finančnú podporu nemocníc, kde liečia tých najzraniteľnejších detských pacientov. Aj teraz, v čase humanitárnej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine finančne pomáhame organizáciám na hraniciach.

To všetko môžeme robiť vďaka Vám. Budeme veľmi vďační, ak nám pomôžete aj tento rok poukázaním Vašich 2% z dane a spoločne dokážeme efektívne premeniť každé euro na pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Ďakujeme.
Nadácia TV JOJ