15_semifinale_motiv_prednaska

Divínsky Boyard si opäť získal priazeň detí

Streda 14. septembra 2022 patrila pod ruinami stredovekého hradu Divín finále súťaže Divínsky Boyard. Zišlo sa tu 120 detí zo 6 základných škôl, odhodlaných zdolať nástrahy a prekážky boyardovej trasy. Postúpili zo semifinálových kôl súťaže, ktoré sa konali v júni na konci predchádzajúceho školského roku. Podujatie sa mohlo konať aj vďaka finančnej podpore Nadácie TV JOJ.

Súťaž prebieha v malebnom prostredí obce Divín, známej množstvom pamiatok. Takto vytvorená scenéria a do nej situovaná súťaž Divínsky Boyard predznamenávajú v každom ročníku súťaže pre deti neopakovateľný príbeh plný zážitkov, odvíjajúci sa z jej absolvovania a návštevy tejto stredovekej klenotnice Novohradu, ktorou obec Divín nepochybne je. Cieľom súťaže je okrem podpory vzdelávania aj posilňovať u detí kolektívneho ducha, naučiť ich vzájomnej pomoci a podpore, keď starší potiahne mladšieho, silnejší slabšieho. V Divínskom Boyarde od jeho začiatku platí, že nevyhrávajú jednotlivci, ale tímy, ktoré najlepšie zvládnu pripravenú súťažnú trasu.

Semifinálové kolá súťaže boli orientované na získanie informácií a poznatkov z vybraných tém prevencie kriminality, dopravnej a environmentálnej výchovy. Vzdelávanie prebiehalo v prírode, kde bolo na vytvorenej boyardovej trase pripravených 10 zastavení s rôznymi témami vzdelávania, obohatených o zaujímavé športové disciplíny. Deti boli nútené na trase čítať z mapy a orien­tovať sa v priestore. Súčasťou trasy bol Adrenalínový park pod Veľkým vrchom.

Vo finálovom kole všetkých čakali nástrahy viac než 3 km dlhej boyardovej trasy. Bolo na nej 15 zaujímavých disciplín – streľba z megapraku, stavba skrutkových pyramíd, hádzanie megašipkami, preteky na kolobežkách, lezenie cez sieťovú stenu, prerúčkovanie lanovým rebríkom a iné netradičné športové aktivity. Družstvo, ktoré získalo najviac bodov, zvíťazilo. Celkovým víťazom sa stala škola, ktorej družstvá získali spolu najviac bodov.

Na parkovisku pri Zichyho kaštieli boli pre deti pripravené ukážky práce členov záchrannej zdravotnej služby zo spoločnosti LSE – Life Star Emergency, spol. s r. o., príslušníkov dopravnej a poriadkovej Polície SR a príslušníkov Dobrovoľného hasičského zboru Divín. Počas finále sa mohli deti na nádvorí Zichyho kaštieľa venovať aktivitám v tvorivých a vedeckých dielňach, obohatených o fyzikálne a chemické pokusy.

Víťazom VI. ročníka Divínskeho Boyardu sa stala ZŠ Kriváň, na druhom mieste skončila ZŠ s MŠ Hriňová – Školská a na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Lučenec – Vajanského. Každá škola na stupňoch víťazov získala diplom, medailu a pohár. Všetkým srdečne blahoželáme.