Rok 2023 bol pre Nadáciu TV JOJ mimoriadne úspešným rokom. Máme za sebou viacero zmysluplných projektov. Niektoré vyšli z našej vlastnej dielne, na iných sme participovali. Všetky mali však jeden spoločný cieľ, pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Pridať k nám sa môže každý.

Pomôcť spolu s nami môže ktokoľvek. Okrem stabilných projektov, ktorým sa venujeme každý rok, sme sa rozhodli, že značnú časť pomoci venujeme jednotlivcom, rodinám, ktoré potrebujú pomoc, hendikepovaným, zdravotne znevýhodneným. Pravidelne nám chodia žiadosti o pomoc a my chceme prispieť k tomu, aby mali príbehy ľudí šťastný koniec. Pridať k nám sa môžete aj vy. Zaslaním prázdnej SMS na číslo 855 v sieti všetkých mobilných operátorov v hodnote 3 € s DPH dáte nádej tým, ktorí ju potrebujú. Cena SMS je konečná, nepodlieha DPH a spätnú SMS si operátori nespoplatňujú. Celú zbierku venujeme ľuďom v núdzi. 

Ďakujeme.